Kredi Vadelerinde Yeni Dönem

2013 yılının son günü bankacılık sektöründe yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik sektör açısından önemli kararları barındırmaktadır. Yapılan değişiklik konut, taşıt ve bireysel kredilere dair ait olup bu yazımızda ilgili yönetmeliğin detayına inmek istiyorum.

Bildiğiniz üzere sektörde tüketici kredileri 60 aya kadar kullanılabilmekteydi. Yeni yönetmeliğe göre ise krediler 36 ay vadeye kadar kullandırılabilecek. Böylelikle gelir-taksit uyumu daha fazla önem kazanacak. Yönetmelikten önce  müşteriler uzun vadede yüksek miktarlarda kredi kullandırımı yapabilirken artık gelir taksit uyumu daha fazla önem arz edecek. Bu durum sektördeki tüketici kredileri riskini azaltacaktır.

Yönetmelikte yer alan bir diğer konu ise taşıt kredileri ile ilgili. Eski yönetmelikte sıfır araçlarda tutar gözetilmeksizin % 80’e kadar kredilendirme yapılabiliyordu. Yeni yönetmelikte 50.000-TL’ye kadar olan kısmı için %70, 50.000-TL’nin üzeri için ise %50’si kredilendirilecektir. Örnek vermek gerekirse 100.000-TL taşıt kredisi kullanmak isteyen bir müşteri ilk 50.000-TL için 35.000-TL ikinci 50.000-TL için 25.000-TL yani toplamda 60.000-TL kredi kullanabilecektir. Bu arada taşıt kredilerinde de vade kısıtlamasına gidildi. Sektörde 60 aya kadar kullandırılan taşıt kredileri artık 48 ay ile sınırlandırıldı.

Konut kredilerinde ise kredilendirme oranı %75 olarak sınırlandırıldı. Konut kredisi kullandırılırken ekspertiz raporları baz alınacak ve bu raporlara göre kredi kullandırımı yapılacaktır. Bu yönetmelikte ise konut kredilerinin etkin takibi yapılmak istenmektedir.

Evet yılın son günü sektör açısından önemli bir gelişme olan yönetmelik ile bakalım tüketicilere ait borçlanma oranlarında düşüş gerçekleşecek mi? Tasarruf eğilimlerinin artırılması, takip oranlarının azaltılması, sorunlu kredilere ait rakamın azaltılması noktasında bakalım sektörlerde nasıl bir değişim olacak.

Yarın ki yazımız: Şubat ayında yürürlüğe girecek kredi kartı taksitlendirmesi ile ilgili uygulama hakkında olacak

    BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK    

31 Aralık 2013 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 28868

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

“Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar

MADDE 12/A – (1) Tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariçkonut teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı yüzde yetmiş beşi aşamaz. Sınırlamaya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerine yaptırılması ve sınırlamada bu değerlerin kullanılması zorunludur.

(2) Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri elli bin Türk Lirasıve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri elli bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin elli bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, elli bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.

(3) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tarif edilen konut finansmanıkapsamında kullandırılan krediler ile diğer gayrimenkul alımı amaçlı krediler hariç olmak üzere, tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı aşamaz.

(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki sınırlamalar, bu maddenin yayımı tarihinden önce kullandırılan krediler ile bu kredilerin yeniden yapılandırılması halinde uygulanmaz.

(5) Bu maddede belirtilen sınırların aşılması halinde aşan kredi tutarı, birinci fıkraya konu krediler için teminat olarak alınan gayrimenkullerin değerlemesinin Kurul veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerlemeşirketlerine yaptırılmaması halinde ise kredi tutarının tamamı bankaların özkaynaklarının hesaplanmasında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile eklenen 12/A maddesinin ikinci fıkrası1/2/2014 tarihinde, bu Yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/11/2006

26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/2/2007

26422

2-

12/11/2008

27052

3-

12/11/2009

27404

4-

30/7/2010

27657

5-

30/4/2013

28633

6-

11/7/2013

28704

Etiketler: , , , , ,

Benzer Yazılar

Yazar:
Önceki Yazılar Sonraki Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 paylaşım