1940’da Michigan Üniversitesi’nde George Katona tarafından oluşturulmuştur. Katona’nın oluşturduğu bu endeks, zamanla üniversite tarafından her ay yayınlanan bir araştırma haline dönüşmüştür. ABD’deki farklı tüketici profillerinden en az 500 kişiyle yapılan telefon görüşmelerine dayanan bu araştırma her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır. Araştırma, tüketicilerin finansal tercihleri ve ABD ekonomisinin kısa ve uzun vadedeki durumunu sorgulamakta ve tüketicilere yöneltilen 50 temel soruya alınan cevaplardan oluşmaktadır.

Bu sorular tüketicilerin şu an ve gelecekteki finansal beklentilerini ve refah düzeyini ölçmeye yöneliktir. Örneğin anket yapılan kişilere ekonomik olarak şu anda bir yıl öncekinden daha iyi durumda olup olmadığını, gelecekte ekonomik durumlarının ne durumda olacağına dair beklentileri ve hayat pahalılığını araştırmaya yönelik sorular sorulmaktadır.

Michigan Endeksi, tüketici davranışlarını ve beklentilerini anlamak için önde gelen göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir. Endeksin güvenilir bir ölçek olduğunun en önemli kanıtı, durgunluk dönemleri öncesinde yapılan araştırmada tüketicinin ekonomiye olan güveni en alt noktada çıkması, tüketicilerin ekonomiye güvenlerinin artması ve dolayısıyla endeksin de yükseldiği dönemlerde ekonominin büyüdüğünün tecrübelerle doğrulanmış olmasıdır. Deneyimlere bakılarak endeksin yükseldiği dönemlerde doların değeri artacağı, düştüğü dönemlerde ise azalacağı söylenebilir.

Raporun taslağı her ayın yaklaşık 15’inde yayınlanmakta, son rapor ise ayın son salı günü yayınlanmaktadır.

 

Yurtiçinde Cuma günü 2016 yılı birinci çeyrek büyüme ve Nisan ayı Cari işlemler dengesi verileri açıklandı. GSYH 1. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %4,8 ile %4,4 olan piyasa beklentilerinin üzerinde artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise önceki çeyreğe göre %0,8 yükseldi. Böylece Türkiye ekonomisi 2016 yılı ilk çeyreğine Avrupa ekonomileri arasında en hızlı büyümeyla başlangıç yapan ülke oldu. Nisan ayında cari işlemler açığımız 3,2 milyar $ seviyelerinde olan beklentilerin altında ve 2 milyar 956 milyon $ olurken, oniki aylık cari işlemler açığı da 28 milyar 580 milyon dolara indi.

İyi haftalar.