Buradasın: Siyaset Bilimi

Uluslararası İlişkilerde 50 Temel Düşünür

Finans sektöründe çalışmama rağmen hala uluslararası ilişkiler bölümüne ait ilgim, alakam ve okumalar bitmedi. Uluslararası İlişkiler menşeeli biri olarak kolay kolay kopmakta zor. Mevcut konjonktür, ülkenin jeopolitik konumu okuduğum bölüme ait okumalarımın devam etmesini zorunlu kılıyor. Sitemi takip edenler dikkat etmiştir. Thomas Hobbes ile ilgili yazdığım yazı 13 bin kişi tarafından okunmuş olup en popüler […]

Devamını okuyun...

Üç yıl Aradan Sonra Yeni Fasıl

Dün Türkiye – AB ilişkilerinde yeni bir adım daha atıldı. Brüksel’de düzenlenen hükümetlerarası konferansta AB’ye katılım müzakerelerindeki 22. Fasıl olan “Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu” resmen açıldı ve müzakere sürecinde 3 yıldan uzun bir süredir ilk kez yeni bir fasıl açılmış oldu.

Devamını okuyun...

Gürcistan’da Yaşanan Siyasi Çatışmanın Kaynakları

Gürcistan’ın son dönemde içine girmiş olduğu bu politik çatışmanın en temel kaynağı bölgedeki gücü ele alma ve etkinliğini sürdürebilme çabasından kaynaklanmaktadır. Bu çatışmanın temellerini anlayabilmek için Gürcistan’ın kuruluşunu ve çevredeki aktörlerin tutumunu ele almak gerekmektedir. Zaten tarih boyu bir şekilde efendiler köleleri, aristokratlar köylüleri, çoğunluklar da azınlıkları kendi kontrolleri altına almaya çalışmışlardır. Yani gücü kimin […]

Devamını okuyun...

Sovyetler Birliğinin Yıkılma Süreci

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), Rus Çarlığı’nın 1917’deki Büyük Ekim Devrimi’yle yıkılmasından sonra aynı topraklar üzerinde kurulan ve 1991’e kadar varlığını koruyan bir devlet olarak tarih sahnesinde yerini almıştır. Rusya’da 1917 Bolşevik ihtilali ile uygulamaya konan Sovyet sosyalist sistem ise özellikle II.Dünya Savaşından sonra etkisini arttırdığı tüm Doğu Blok ülkelerinde ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel yapılarında […]

Devamını okuyun...

Kanada’da Uygulanan Hükümet Sistemi

GİRİŞ   Hükümet sistemi kavramı gerek siyaset bilimi için gerekse de anayasa hukuku için önemli araştırma konularının başında gelmektedir. Siyasal sistemin yapısını oluşturan hükümet sistemi bugün siyasal planda en çok tartışılan konuların başında gelmektedir.

Devamını okuyun...

Thomas Hobbes – Toplum Sözleşmesi

Yüksek lisans dersi için hazırlamış olduğum ödevime bu yazıda yer veriyorum.

Devamını okuyun...